صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 798192
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 395
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

را از لبه ها یش cpu ی سوکت دار استفاده می شود: باید cpu اگر از یک :CPU ٢- نصب

در دست بگیریم و به گوشه های ردیف پین های آن نگاه کنیم، یک یا دو تا از گوشه ها باید پینهای

کمتری از بقیه داشته باشند
. سپس به سوکت روی مادربورد نگاه می کنیم و گوشه هایی که مشابه

است را شناسایی می کنیم. سپس بازوی کوچک را بلند کرده و به نزدیک cpu با گوشه های تک

cpu ، سوکت مادربورد برده و به ملایمت و آرامی، با هم خط کردن گوشه های مناسب و مقتضی

باید به Cpu . از فشار استفاده نمی کنیم cpu را در سوکت قرار میدهیم. در هنگام داخل کردندرستی در جای خود بلغزد و قرار گیرد

. اگر این گونه نشد، اطمینان پیدا می کنیم که بازوی آزاد

با گوشه های مربوطه در سوکت تطابق cpu سازی سوکت کاملا بلند شده باشد و گوشه های تکداشته باشند

. سپس بازو را به پایین فشار داده و مطمئن می شویم که آن را به جای درست خود

چفت می کنیم.

نوارهای گرمایی از قبل ،cpu را اضافه می نماییم. برخی از کولرهای cpu سپس کولر

است. اگر کولر از اینگونه بود، cpu تعبیه شده دارند که در جایی قرار دارد که در تماس باهرگونه پوشش محافظ را جدا می کنیم

(معمولا نواری از پلاستیک آبی). اگر کولر نوار گرماییپخش میکنیم ( خمیر cpu متعلق به خود را نداشت، مقدار کمی از خمیر گرمایی را در وسط

گرمایی خیلی موثرتر از نوار گرمایی است، بنابراین اگر کولر نوار داشته باشد ممکن است کار

را به سوکت همانطور که در دستورالعملهایش cpu بهتر این باشد که آن را جدا کنیم). کولر

30

توضیح داده شده مرتبط می سازیم. در مکانیزم بستن کولر ممکن است به مقدار زیادی فشار

اجتناب می cpu احتیاج باشد، ولی از فشار دادن کولر به طور شدید به طرف پایین بر روی هستهرا خرد کند

. ممکن است بهتر این باشد از Athlon کنیم، فشار مستقیم زیاد می تواند هسته های

یک سری انبردستهای با سرهای برآمده سوزنی برای متصل کردن کولر استفاده کنیم. سرانجام،

کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد متصل می سازیم.

را به درون کارتریج/ کولر وارد cpu اسلاتی استفاده می شود: اگر قبلا کارت cpu اگر از

نکرده اند این کار را انجام می دهیم. محلهای نصب کارتریج را به سوراخهای مقتضی موجود بروارد می کنیم و آن را با محلهای

cpu روی مادربورد پیوند می زنیم. کارتریج را به درون اسلات

نصب محکم می سازیم. کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد

متصل می سازیم.


X